Tema: Modificación Anexo Sueldos
Ordenanza N°: 78
Fecha: 30/04/2021
Tema: Aumento de Sueldo
Ordenanza N°: 79
Fecha: 30/04/2021
Tema: Balance 4° Trimestre 2020
Ordenanza N°: 80
Fecha: 05/05/2021
Tema: Compra y Contrataciones
Ordenanza N°: 81
Fecha: 19/05/2021
Tema: Condonación de Deuda
Ordenanza N°: 82
Fecha: 26/05/2021
Tema: Aceptación de Donación con Cargo
Ordenanza N°: 83
Fecha: 02/06/2021