Tema: Modificación Anexo Sueldos
Ordenanza N°: 78
Fecha: 30/04/2021
Tema: Aumento de Sueldo
Ordenanza N°: 79
Fecha: 30/04/2021
Tema: Balance 4° Trimestre 2020
Ordenanza N°: 80
Fecha: 05/05/2021
Tema: Compra y Contrataciones
Ordenanza N°: 81
Fecha: 19/05/2021
Tema: Condonación de Deuda
Ordenanza N°: 82
Fecha: 26/05/2021
Tema: Aceptación de Donación con Cargo
Ordenanza N°: 83
Fecha: 02/06/2021
Tema: Adhesión a la Ley Yolanda
Ordenanza N°: 84
Fecha: 23/06/2021
Tema: Designación de nombre a calle
Ordenanza N°: 85
Fecha: 18/08/2021
Tema: Designación de nombre a calle
Ordenanza N°: 85
Fecha: 18/08/2021
Fecha de Publicación: 02/11/2021
Tema: Aprobación de Balance
Ordenanza N°: 86
Fecha: 22/10/2021
Fecha de Publicación: 02/11/2021
Tema: Adhesión a disposiciones del Art. 6 del Decreto  5969-JGM-2021
Ordenanza N°: 86
Fecha: 27/10/2021
Fecha de Publicación: 02/11/2021