Tema: Sesión Preparatoria
Resolución N°: 9 - HCDPF - 2021
Fecha: 06/12/2021
Fecha de Publicación: 09/12/2021
Tema: Aceptación Titulo de Intendente Electo
Resolución N°: 10 - HCDPF - 2021
Fecha: 06/12/2021
Fecha de Publicación: 09/12/2021
Tema: Sesión Extraordinaria
Resolución N°: 11 - HCDPF - 2021
Fecha: 07/12/2021
Fecha de Publicación: 09/12/2021
Tema: Aprobación de Balances 3° y 4° Cuat. 
Resolución N°: 12 - HCDPF - 2021
Fecha: 07/12/2021
Fecha de Publicación: 09/12/2021
Tema: Aprobación Cuenta de Inversión 2019
Resolución N°: 13 - HCDPF - 2021
Fecha: 07/12/2021
Fecha de Publicación: 09/12/2021